Podpora in pomoč

O Pismenost.net

Pismenost.net je ustvarjena iz želje omogočiti vsakomur izboljšati pismenost na vseh področjih, ki jih ta stran pokriva. Poseben poudarek je na finančni pismenosti. Področja bomo širili postopno.

Pred uporabo strani morate pazljivo prebrati navedene splošne pogoje. Z uporabo te spletne strani se z navedenimi pogoji strinjate. V primeru, da se s pogoji ne strinjate, vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

GDPR pravilnik

S sprejemanjem teh pogojev oz. vašo prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno privolitvijo o uporabi, obdelavi in hrambi vaših osebnih podatkov izražate soglasje za to. Soglasje izrazite tako, da v naročilnici na spletni strani obkljukate polje »Strinjam se s splošnimi pogoji in dovoljujem obdelavo mojih osebnih podatkov«

Na tej spletni strani Zavod Alinet v namen zagotavljanja kvalitetnih prodajnih in poprodajnih storitev hrani in obdeluje vaše osebne podatke, ki jih posredujete z naročilom plačljivega ali brezplačnega artikla. V namen zagotavljanja pregleda toka osebnih podatkov, vam na tej strani posredujemo tudi podrobnosti glede hrambe in obdelovanja vaših osebnih podatkov.

Katere osebne podatke hranimo in obdelujemo?

Za različne vrste produktov se hranijo različni osebni podatki.

V primeru elektronskih artiklov (primer: naročilo na periodično elektronsko edicijo, naročilo elektronske knjige in podobno, velja tudi za brezplačne produkte) se hranijo naslednji podatki:

 • Ime in priimek kupca (v kolikor ju posredujete – ni obvezno)
 • Naslov kupca (v kolikor ga posredujete – ni obvezno)
 • Poštna številka in pošta kupca (v kolikor ju posredujete – ni obvezno)
 • Država kupca (v kolikor jo posredujete – ni obvezno)
 • Telefonska številka kupca (v kolikor jo posredujete – ni obvezno)
 • Email naslov kupca
 • Artikli, ki ste jih naročili
 • Čas naročila (datum in ura)

V primeru fizičnih artiklov (primer: naročilo knjige v papirni obliki, velja tudi za brezplačne produkte) se hranijo naslednji podatki:

 • Ime in priimek kupca
 • Naslov kupca
 • Poštna številka in pošta kupca
 • Država kupca
 • Telefonska številka kupca (v kolikor jo posredujete – ni obvezno)
 • Email naslov kupca (v kolikor ga vpišete – ni obvezno)
 • Artikli, ki ste jih naročili
 • Čas naročila (datum in ura)

Kje se vaši osebni podatki hranijo?

Vaši osebni podatki se hranijo v računovodstvu, zabeleženi pa so tudi v naši glavni bazi.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

 • Direktor Zavoda Alinet kot lastnik spletnih strani
 • Pogodbeni partner Metaja d.o.o., ki svetuje pri računovodstvu
 • Pogodbeni partner Inside d.o.o., od kogar najemamo strežnike
 • Pogodbeni partner Damir Horvat s.p., od kogar najemamo uporabo spletnega servisa Narocilnica.com, ki ga uporabljamo za sprejem naročil in izvedbo plačil.

Vsi našteti pogodbeni partnerji so po naših medsebojnih pogodbah dolžni varovati vaše podatke kot poslovno skrivnost in jih ne smejo uporabljati v lastne namene, jih zlorabljati ali posredovati tretjim osebam.

Komu se vaši osebni podatki posredujejo, kateri podatki se posredujejo in zakaj?

 • Amazon Web Services, Inc., ki je lastnik spletnih servisov, preko katerih komuniciramo s strankami preko e-maila obveščamo o njihovem naročilu in o sami dostavi (ime, priimek, email)
 • Dropbox International Unlimited Company, ki je lastnik spletnih servisov, ki omogočajo varnostne kopije (ime, priimek, naslov, pošta, poštna številka, država, telefonska številka, email, artikel)
 • Backblaze, Inc, ki je lastnik spletnih servisov, ki omogočajo varnostne kopije (ime, priimek, naslov, pošta, poštna številka, država, telefonska številka, email, artikel)

Seznanitev z nameni obdelave vaših osebnih podatkov je pogoj za veljavnost osebne privolitve. S sprejemanjem pogojev na tej strani ob naročilu privolili v obdelavo svojih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov. Vaši osebni podatki so zbrani za določene, izrecne in zakonite namene od trenutka naročila na spletni strani do preklica ali ukinitve prodajnega programa.

Vaše osebne podatke zbiramo, obdelujemo in hranimo za naslednje namene:

 • Ime in priimek kupca
  – za pošiljanje naročenega paketa na pravi naslov*
  – za kreiranje računa*
  – za pošiljanje navodil za uporabo po pošti*
  – za pošiljanje promocijskega materiala po pošti
  – za pošiljanje promocijskega materiala po emailu
 • Naslov kupca
  – za pošiljanje naročenega paketa na pravi naslov*
  – za kreiranje računa*
  – za pošiljanje navodil za uporabo po pošti*
  – za pošiljanje promocijskega materiala po pošti
  – za pošiljanje promocijskega materiala po emailu
 • Poštna številka in pošta kupca
  – za pošiljanje naročenega paketa na pravi naslov*
  – za kreiranje računa*
  – za pošiljanje navodil za uporabo po pošti*
  – za pošiljanje promocijskega materiala po pošti
  – za pošiljanje promocijskega materiala po emailu
 • Država kupca
  – za pošiljanje naročenega paketa na pravi naslov*
  – za kreiranje računa*
  – za pošiljanje navodil za uporabo po pošti*
  – za pošiljanje promocijskega materiala po pošti
  – za pošiljanje promocijskega materiala po emailu
 • Telefonska številka kupca
  – za dogovor o času dostave paketa
  – za obvestila o času dostave paketa
  – za obveščanje o stanju pošiljke
  – za promocijske SMS-e našega podjetja
  – za obveščanje o morebitnih spremembah naročila
 • Email naslov kupca
  – za dostavo navodil in obvestil o prevzemu elektronskega artikla*
  – za dostavo elektronskega artikla*
  – za obvestila o času dostave paketa
  – za obveščanje o stanju pošiljke
  – za promocijske e-maile našega podjetja
  – za obveščanje o morebitnih spremembah naročila
  – za potrjevanje reklamacij
 • Artikli, ki jih je kupec naročil
  – za kreiranje računa*
  – za omogočanje morebitnih reklamacijskih zahtevkov*
  – za poprodajne marketinške aktivnosti (boljše razumevanje potreb kupca)
 • Čas naročila (datum in ura)
  – za omogočanje in potrjevanje morebitnih reklamacijskih zahtevkov*

Podatki označeni z zvezdico so nujno potrebni za izvajanje pogodbe ali za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe (ZVOP-1, 10. člen), zato zanje do izvršene pogodbe ni mogoče umakniti soglasja. Za spremembo ali izbris soglasja za podatke lahko pošljete pisni zahtevek na email ales (at) financna.pismenost.net ali po pošti na naslov Zavod Alinet, Na Mlaki 3, 4240 Radovljica, Slovenija.

Osebne podatke, ki niso nujno potrebni za izvajanje pogodbe, zbiramo zato, ker so potrebni zaradi zakonitih interesov za katere si prizadeva upravljavec ali 3. oseba, razen kadar prevladajo interesi ali pravice posameznika, ki zahtevajo VOP, zlasti otrok.

Pooblaščena oseba za varovanje vaših podatkov: Aleš Šef, Zavod Alinet.

V Zavodu Alinet smo ocenili, da ocena učinka predvidenih dejanj obdelave na varstvo osebnih podatkov ni potrebna, saj gre za povsem osnovna dejanja obdelave, ki so nujno potrebna za opravljanje naročene storitve, hkrati pa od stranke ne zahtevamo vpisa podatkov, ki za to niso nujno potrebna.

Zagotovitev uveljavljanja pravic posameznikov

 • Dostop do podatkov, informacij, možnost popravka: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je tako, dostop do osebnih podatkov in določenih informacij. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. Pisni zahtevek za dostop do svojih osebnih podatkov ali zahtevek za morebitne popravke lahko posredujete na email ales (at) financna.pismenost.net ali po pošti na naslov Zavod Alinet, Na Mlaki 3, 4240 Radovljica, Slovenija.
 • Ugovor avtomatski obdelavi in profiliranju: Posameznik ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Pisni zahtevek oz. ugovor avtomatski obdelavi in profiliranju lahko posredujete na email ales (at) financna.pismenost.net ali po pošti na naslov Zavod Alinet, Na Mlaki 3, 4240 Radovljica, Slovenija.
 • Izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe): Kadarkoli po izvedenem naročilu lahko zahtevate izbris osebnih podatkov, vendar v tem primeru sprejmete vse morebitne posledice (nezmožnost pošiljanja dodatnih navodil za izdelek, izguba pravice do reklamacije, izguba pridobljenih bonitet pri prvem nakupu oz. cen za obstoječe kupce). Izbris osebnih podatkov lahko zahtevate po prejemu naročenega artikla.
 • Izpis podatkov v strojno berljivi obliki: Kadarkoli po izvedenem naročilu lahko zahtevate izpis osebnih podatkov v strojno berljivi obliki. Pisni zahtevek za izpis svojih osebnih podatkov v strojno berljivi obliki lahko posredujete na email ales (at) financna.pismenost.net.
 • Prenosljivost podatkov: Kupec ima pravico, da prejme osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in pravico, da te osebne podatke posreduje drugemu upravljalcu, ne da bi ga mi kot upravljalec, ki so mu bili te osebni podatki zagotovljeni, pri tem ovirali. Pisni zahtevek za prenos svojih podatkov lahko posredujete na email ales (at) financna.pismenost.net ali po pošti na naslov Zavod Alinet, Na Mlaki 3, 4240 Radovljica, Slovenija.

Vse informacije se zagotovijo brezplačno, razen če so zahteve očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ponavljajoče, lahko upravljavec:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Zasebnost in varnost 

Zelo smo zavezani k varovanju vaše zasebnosti. Pismenost.net izvaja vse razumne ukrepe za varovanje vseh podatkov in informacij. Informacije so varovane na različne načine, sprejete v panogi, vključno z uporabo varnostnih ukrepov za zaščito pred izgubo, zlorabo in spreminjanja podatkov, ki jih uporablja naš sistem.

Politika zasebnosti je oblikovana tako, da zagotavlja varnost in točnost osebnih podatkov, zbranih na tej spletni strani. Osebni podatki se ne delijo s tretjimi strankami.

Pismenost.net zbira podatke od uporabnikov interneta: identifikacijske podatke iz svoje spletne strani obiskovalcev, IP naslov in katere strani ste obiskali (ti podatki so običajni za zapise prometa na strežniku).

Pismenost.net zbira tudi informacije od uporabnikov, ki uporabljajo registracijo. Take informacije vključujejo ime, naslov in podatke o plačevanju.

Varovanju zasebnosti osebnih podatkov je ena od najpomembnejših prednostnih nalog za nas. Pismenost.net potrebuje te informacije le za opravljanje storitev za svoje stranke in za prejemanje plačil. Uporabljamo piškotke za namene analize prometa, kot so čas / datum dostopa, čas / datum zadnjega obiska, strani, ogledov, referenc, informacije o transakcijah in drugih podatkov. Pismenost.net nikoli ne pristane v izmenjavo kakršnihkoli osebnih informacij, prejetih od svojih strank. Če ste prejeli neželeno e-pošto iz Pismenost.net, vas prosimo, da nam pošljete kopijo na naslov ales pri financna.pismenost,net z opombo: Odjava e-novic!

Pridržujemo si pravico do spremembe tega pravilnika ob vsakem času. Naše spletne strani so vedno ažurne.

Ta stran uporablja piškotke – majhne tekstovne datoteke, ki so nameščeni na vašem računalniku, da bi vam ta stran lahko bolje služila.

Na splošno si piškotki zapomnijo vaše izbire, nakupovalne košarice in omogočijo podatke za različne anonimne statistike kot je recimo Google Analytics.

Piškotki torej pomagajo, pri lažjem in udobnejšem brskanju po internetu. Seveda pa jih lahko tudi izklopite – tako za to stran kot tudi na splošno. Najboljši način za to je, da jih onemogočite v svojem brskalniku. Oglejte si nastavitve v vašem brskalniku, ali pa pobrskajte po strani AboutCookies kjer piše vse kar morate vedeti.

Vrnitve proizvoda, zamenjava, garancija 

Naša 100% garancija zadovoljstva pomeni 100%. Vrnitev izdelka je vedno mogoča. Dobili boste nadomestilo po dogovoru (če je izdelek neporabljen, nepoškodovan in v originalni embalaži, vaš celoten znesek). Če želite, ga lahko nadomestimo z drugim izdelkom. Vrnitev izdelka v roku 30 dni od dobave je sprejemljiva.

Vrnitev elektronskih izdelkov (npr. pdf datotek, posnetkov ki ste jih prenesli ipd.) ni mogoča in zanje ne vračamo denarja.

Naročanje

Pismenost.net zahteva informacije od uporabnikov na naši naročilnici. To je potrebno za dokončanje prodajnih nalogov. Uporabniki morajo zagotoviti kontaktne podatke: ime, priimek, naslov, e-poštni naslov in telefonsko številko in finančne informacije, kot so številka kreditne kartice in datum poteka veljavnosti in druge podatke, ki so smiselni za izpolnitev naročila.

Te informacije se uporabljajo:

– za namene zaračunavanja;

– za dokončanje prodaje;

– dostavo izdelka.

Če obstajajo težave, informacije uporabljamo za vzpostavitev stika.

Plačilo, cene in promocije

Skupna cena = cena izdelka + poštnina. Zavod Alinet, ki upravlja s stranjo Pismenost.net, ni zavezanec za DDV. Skupaj nabavna cena pomeni znesek v EUR. Kakršni koli dodatni stroški se ne zaračunajo! Sprejete oblike plačila so predračun in PayPal (Visa, Mastercard in ostale kartice, ki jih PayPal podpira). Cene so v EUR. Pri nekaterih izdelkih je navedena cena 0,00 eur. To ne pomeni, da je izdelek brezplačen, ampak to, da izdelka ne zagotavlja lokalni dobavitelj in je potrebno ceno vsakokrat znova preveriti. V tem primeru smatramo naročilo kot povpraševanje, na katerega vam lahko odgovorimo takoj ko prejmemo odgovor od dobavitelja.  Komercialne stranke nam pišite na ales pri financna.pismenost.net. Kartice se bremeni neposredno potem, ko je bilo blago dobavljeno ali je bila opravljena storitev v celoti (znesek za plačilo).

Ob nakupu vam kot poprodajno podporo lahko pošiljamo občasna sporočila, ki jih prejmete po elektronski ali navadni pošti. Prek teh sporočil vam lahko občasno ponudimo tudi izdelke, za katere menimo, da bi vam utegnili koristiti. Od teh sporočil se je mogoče vedno odjaviti prek povezave v samem sporočilu (unsubscribe) ali s poslano elektronsko pošto na ales pri financna.pismenost.net. Mogoče je, da boste prejeli taka sporočila še do 20 delovnih dni po odjavi.

Odgovornost

Avtor vsakega produkta jamči, da so bile informacije v predmetnem produktu v času pisanja točne in resnične. Niti avtor niti lastnik te spletne strani ne prevzemata kakršnekoli odgovornosti v zvezi z uporabo teh informacij in posledicami, ki bi zaradi te uporabe lahko nastale.

Uporaba materiala in pravno obvestilo

Copyright Aleš Šef. Vse pravice pridržane.

Vsebine strani (fotografije, slike, blagovne znamke, teksti…) ni dovoljeno uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja.

Lastnik in upravljalec strani pismenost.net je Zavod Alinet, pravni subjekt ustanovljen na podlagi slovenske zakonodaje s sedežem v Sloveniji. Stran je namenjena seznanjanju s stroritvami Zavoda Alinet  in njihovemu nakupu. Vsebina, prikazana na straneh pismenost.net se lahko prenese s spleta v nekomercialne namene, torej le za domačo rabo. Pri tem je prepovedano spreminjati označbe avtorskih pravic, blagovnih znamk in drugih obvestil o lastništvu.  Prepovedano je kopiranje, posredovanje, razmnoževanje, objavljanje, prenos, razpošiljanje ali drug način širjenja v javne oz. komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika strani. To velja za besedilo, slike in vse ostale vsebine.

Spletna stran pismenost.net je namenjena prodaji in trženju izdelkov in storitev ter posledično privablja uporabnike spleta. Otroci, mlajši od 18 let naj pred sporočanjem naslova za elektronsko pošto ali drugih osebnih podatkov vprašajo za dovoljenje svoje starše ali skrbnike.